Uitnodiging debat “Ik voorkom geweld tegen vrouwen”

In het kader van de wereldwijde campagne Orange the World, stop geweld tegen vrouwen, nodigen wij jullie van harte uit voor een debat op zaterdagochtend 19 november in Foroxity Filmarena Roermond. De clubs van Soroptimisten en Zonta uit Midden- en Zuid-Limburg, debat “Ik voorkom geweld tegen vrouwen”

Onder leiding van een betrokken gespreksleider gaan de deelnemers samen met het publiek in gesprek en zoeken naar mogelijkheden om geweld tegen vrouwen zoveel mogelijk te voorkomen. Aan het debat nemen personen deel die via hun maatschappelijke positie het verschil maken.  Dit zijn onder meer een ervaringsdeskundige, een coördinator van het responsteam Centrum Seksueel Geweld en een deskundige op het gebied van straatintimidatie. Andere debatdeelnemers belichten het thema vanuit de rol die mannen hebben in het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes. Een docent en een leerlinge gaan in op bewustwording in het onderwijs en ook komt aan bod hoe we grensoverschrijdend gedrag in de (top)sport aanpakken. Verder neemt een vertegenwoordiger van Veilig Thuis deel aan het debat en wethouder Marianne Smitsmans (gemeente Roermond) verzorgt een algemene inleiding op het thema.

Het belooft een boeiend debat te worden. De tijd van bewustwording creëren is voorbij. Het is tijd om in actie te komen en hopelijk krijgen we antwoord op de vraag ‘Wat kan IK doen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan?’ Word ook onderdeel van de oplossing!

Dit debat wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kanunnik Salden/ Nieuwenhof, Provincie Limburg, Stichting Provinciaal Centrum voor Maatschappelijk werk in Limburg, diverse serviceclubs en met steun van het White Ribbon Campagnefonds van Emancipator ‘Wat voor man wil jij zijn om gendergerelateerd geweld te voorkomen?

Aanmelden? Klik hier https://foroxity.nl/Ticketing/visSelectTickets.aspx?cinemacode=0000000002&txtSessionId=72550&showtimeId=0000000002-72550&visLang=1&fbclid=IwAR3HQk70TAGcGtDJJu6TbYuIZBy5jzvm0S6Z_maa1LMy3G_mNXlk2UIrRzA