2008 Voorjaarsfair

In de gangen van het Kartuizer Klooster te Roermond is een Voorjaarsfair georgani­seerd ten behoeve van een tuinhuis voor het Logeerhuis, dat verbonden is aan St. Anna te Heel, een Stichting die verblijf, ondersteuning, advies en begeleiding biedt aan men­sen met een verstandelijke of meervoudige beperking en/of hun familie in de regio Noord- en Midden-Limburg.