2009 Fair d’Hiver

Vanwege het succes van de Voorjaarsfair is dit jaar een Fair D’hiver in de gangen van het Kartuizer Klooster te Roermond georganiseerd. De opbrengst van dit serviceproject is ten goede gekomen aan het Moedercentrum Maxima te Roermond, dat integratie van allochtone en autochtone vrouwen nastreeft alsmede aan de FIOM ter ondersteuning van tienermoeders.