Orange the World 2021

Soroptimisten Mosaïk-Limburg en Zonta Ruremonde zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluiten zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleuren de TV-toren, het Grand Hotel Valies en het reuzenrad bij het Outlet Centre oranje.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen.  In Nederland doet het overgrote merendeel van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne waarmee extra aandacht wordt gevraagd voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Ook in Roermond is de bekendheid rondom de campagne de afgelopen jaren gegroeid en zijn de activiteiten in de campagneperiode uitgebreid. Hierdoor krijgt het thema steeds meer de aandacht die het verdient. Het uithangen van de Orange the World vlag aan het stadhuis aan de Markt is op donderdag 25 november om 13.30 uur is het startsein van de jaarlijkse campagne. 
Dit gebeurt door wethouder Marianne Smitsmans in aanwezigheid van de serviceclubs ZONTA Ruremonde, Soroptimistclub Mosaïk-Limburg, Ladies Circle en het expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken FAM! De actie wordt die middag voortgezet op het Kloosterwandplein bij de Orange the World social sofa. Daar zullen de vrouwenorganisaties met verschillende activiteiten aandacht vragen voor het thema bij het publiek. 

Naast dit officiële startmoment zullen de Soroptimisten en de Zontians met behulp van posters, krijtverf-handjes op straat en de verkoop van Break the Silence-chocoladerepen de aandacht vestigen op het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Met het organiseren van een boeiende lezing over dit onderwerp op zaterdagochtend 27 november in Foroxity Filmarena Roermond willen de serviceclubs geld ophalen waarmee UN Trustfund projecten kan sponsoren voor het goede doel. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www. foroxity.nl

Iedereen kan helpen geweld te voorkomen
In 2021 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld. Daar kan iedereen aan bijdragen; vrouwen/meisjes, mannen/jongens, professionals, organisaties, bedrijven en overheden.

Actieperspectief: Ik ben #medestander
Wordt ook onderdeel van de oplossing en verklaar medestander in de strijd tegen geweld.
Teken de #medestanderpledge op https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge/.
Doe je mee?

#OrangetheWorldNL #Orangetheworld #StopGeweldTegenVrouwen #ikbenmedestander