ZONTA RUREMONDE EN SERIOUS REQUEST

Op dinsdag 22 december 2015 zijn 8 dames van Zonta Ruremonde in het Glazen Restaurant, onderdeel van het Glazen Huis Serious Request, wezen lunchen.
Serious Request 2015 heeft zich ingezet voor de generatie van de toekomst in oorlogs- en conflictgebieden: leven onder de meest extreme omstandigheden geeft weinig kans op scholing en ontwikkeling. De Next Generation verdient toekomstperspectief maar daarvoor is wel opleiding en persoonlijke ontwikkeling nodig. Een stille ramp voor miljoenen.
Het Glazen Huis stond dit jaar in Heerlen, Limburg. Een mooie gelegenheid om de Zontagedachte in Limburg uit te dragen en dit mooie doel te steunen. Zonta Ruremonde heeft in het Glazen Restaurant een cheque van € 3000 euro kunnen aanbieden.
Keep them going!