Zonta Ruremunde steunt Helse Liefde

Annelies Lucas, voorzitter van Zonta Ruremunde overhandigt een cheque van € 2500 aan Marlies Levels en Theo Hendrickx van Expertisebureau Helse Liefde ter ondersteuning van hun werk met vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van loverboys of eergerelateerd en huiselijk geweld.
Zonta Ruremunde steunt Expertisebureau Helse Liefde financieel bij de aanpak van loverboys, eergerelateerd geweld en huiselijk geweld.

Marlies Levels van Stichting Partners in Welzijn en Theo Hendrickx van Stichting Manna leverden baanbrekend werk om bekendheid te geven aan het fenomeen loverboy en de vele negatieve gevolgen voor slachtoffers en hun sociale omgeving.

Hun samenwerking mondde rond 1997 uit in het Project aanpak loverboys Westelijke Mijnstreek en in 2010 in de oprichting van de Stichting Helse Liefde. De stichting heeft tot 1 januari 2018 vooral gewerkt aan verbetering van de samenwerking tussen hierbij betrokken netwerkpartners zoals onderwijs, slachtofferhulp, gezinsondersteuning, jeugdhulp en Veilig Thuis. De stichting gaf voorlichting, organiseerde preventieprojecten en gaf trainingen aan professionals. Deze projecten kregen landelijk en internationaal veel waardering.

Vanaf 1 januari 2018 heet de stichting Helse Liefde Expertisebureau Helse Liefde. Door deze nieuwe naam is duidelijker waarvoor je bij  Helse Liefde terecht kunt:

  • Informatie en advies
  • ambulante eerstelijns-ondersteuning  aan slachtoffers van loverboys, huiselijk geweld, eer-gerelateerd geweld en mensenhandel
  • ambulante eerstelijns-ondersteuning aan ouders en sociale systemen die met ongewenste afhankelijkheidsrelaties worden geconfronteerd
  • advisering en begeleiding van hierbij betrokken professionals en vrijwillige hulpverleners.

De activiteiten van Expertisebureau Helse Liefde vallen binnen de doelstellingen en servicefilosofie van Zonta Ruremunde, namelijk opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en stimuleren van actieve deelname aan het maatschappelijk verkeer en beroepsleven.

Daarom is de komende twee jaar een deel van de opbrengst van de door Zonta Ruremunde georganiseerde fundraisingsactiviteiten bestemd voor het Expertisebureau Helse Liefde.