Golfdag 9-9-2016

Onder een stralend blauwe hemel is onze jaarlijkse golfdag weer een succes geworden.

Maar liefst 10 flights namen deel aan de wedstrijd volgens spelvorm Texas Scramble. Daarnaast was voor de niet-golfers een wandeltocht door het Hunselse land. Ook dit jaar hebben we van de gastvrijheid van golfclub ‘Land van Thorn’ mogen genieten.

Na een hartelijk welkom met koffie en vlaai, werd om 13.30uur het startsein gegeven. Nadat iedereen voldaan gevoel was teruggekeerd kon rond 17.00 uur de prijsuitreiking plaats vinden. Aansluitend beproefde men zijn geluk bij de tombola, waar velen een mooie prijs in de wacht sleepten. Hierna restte nog een overheerlijk en rijkelijk buffet met barbecue met een lekker glas en in goed gezelschap.

De opbrengst van deze sponsoractiviteit komt ten goede aan Maximina te Roermond.
—  Moedercentrum Maximina is een ontmoetingsplaats voor Roermondse vrouwen. Een plek waar vrouwen van en met elkaar leren, elkaar steun geven en steun krijgen. Het is een centrum door én voor vrouwen, het wil een brug slaan tussen thuis zitten en actief deelnemen aan de maatschappij. Vrouwen krijgen de kans om hun zorgtaken en hun initiatieven tot zelfontwikkeling te combineren. Onder andere door het organiseren van activiteiten met als doel: ontmoeten, ontwikkelen en ontspannen.

Wij bedanken alle deelnemers een sponsoren voor hun bijdrage aan deze succesvolle en geslaagde dag.