Zonta Ruremonde

Zonta Ruremonde is een vereniging, die is opgericht op 17 maart 2005 en officieel is geïnstalleerd, CHARTER, op 5 november 2005 in het stadhuis van Roermond. Als vereniging is Zonta Ruremonde ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de officiële naam Zonta Club Ruremonde.

Zonta Ruremonde wordt geleid door een bestuur dat wordt gevormd door vijf leden, die de volgende functies bekleden: president, vicepresident, secretaris, penningmeester en gewoon bestuurslid.

Daarnaast kent de club ook een aantal commissies, te weten: de Service- en Sponsorcommissie, de PR-commissie, de Activiteiten- en Programmacommissie, de Leden- en Bestuurscommissie en uiteraard de Kascommissie.

Om de betrokkenheid van de leden bij de club te vergroten, zit ieder lid in het bestuur of in een commissie.

Onze club kent thans 24 leden maar streeft naar een gestage, evenwichtige uitbreiding van vrouwen in alle sectoren van onze maatschappij met een zelfstandige of leidinggevende positie in beroep, bedrijf of organisatie.

 

Op de eerste donderdag van de maand is er een informeel treffen tijdens een borrel. Omdat de club bestaat uit met name werkende leden, biedt dit een goede mogelijkheid om even stoom af te blazen en zo nodig met andere leden te sparren.

Op de derde donderdag van de maand is er een clubbijeenkomst, waarbij de ene keer de nadruk ligt op een (korte) vergadering en een lezing, de andere keer op een gezamenlijke activiteit buitens­huis.

Daarnaast levert ieder lid een actieve bijdrage bij het realiseren van de service-projecten.