Missie en Visie

De Missie van Zonta Ruremonde

  “Bevordering van de positie van vrouwen (en/of meisjes).”

Zonta Ruremonde richt zich wat betreft haar activiteiten en serviceprojecten op Midden-Limburg met als centrum Roermond.

Zonta Ruremonde is onderdeel van Zonta Nederland.

De belangrijkste speerpunten van Zonta zijn:

  • opkomen voor gelijke rechten van vrouwen en kinderen;
  • hulp bieden aan kansarme vrouwen;
  • stimuleren van actieve deelnamen van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Zonta wil opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en actieve deelname stimuleren van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Om die doelen te realiseren houdt Zonta zich bezig met:

  • Fundraising: het inzamelen van geld door activiteiten. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen. Voorbeelden van dit soort projecten vind je hier.
  • Service: het verlenen van diensten aan personen of organisaties die het welzijn van vrouwen bevorderen. Hierbij wordt letterlijk ‘de handen uit de mouwen’ gestoken. Voorbeelden van dit soort diensten vind je hier.
  • Advocacy: het uitdragen van opvattingen over zaken die vrouwen betreffen en die beter kunnen. Voorbeelden zijn de ‘Zonta says no’ actie en het project Femmes for Freedom.

 

De visie van Zonta Ruremonde

Zonta wil bevorderen dat:

“Er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen en dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om gender redenen.”